Over LAS

De LAS is opgericht in 2016 en eind van hetzelfde jaar mochten we ons 100ste lid al verwelkomen. Het streven voor 2018 is om uit te breiden tot minimaal 175 leden.
In onze statuten staat vermeld:
De vereniging stelt zich ten doel op te komen voor de lokale belangen van haar leden en contactmogelijkheden te bieden zodat de leden in staat zijn om actief deel te nemen aan de samenleving en voorts al datgene te verrichten dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wij werken samen met de PCOB en de KBO in de SOL (Samenwerkende Ouderenbonden Leusden). Tevens hebben we ons aangesloten bij de FASv (de Federatie Algemene Seniorenverenigingen). Deze federatie bestaat op dit moment uit 70 verenigingen uit het hele land. De federatie maakt o.a. landelijk afspraken met zorgverzekeringen, belastingdienst voor de HUBA’s (Hulp bij belastingaangifte) en doet belangenbehartiging bij de landelijke politiek, in samenwerking met de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).